AKADEMİK KADRO

Akademik Kadro

 • Yılmaz ÇOLAK

  Yılmaz ÇOLAK
  Prof.Dr. / Polis Akademisi Başkanı

  • Lisans : ODTÜ - Sosyoloji
  • Yüksek Lisans : Bilkent Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • Doktora : Bilkent Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • Çalışma Alanları : Türk Siyaseti, Kültür Siyaseti, Milliyetçilik, Göç, Güvenlik Çalışmaları
 • Bayram Ali SONER

  Bayram Ali SONER
  Prof.Dr. / Polis Akademisi Başkan Yardımcısı

  • Lisans : Bilkent Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim
  • Yüksek Lisans : Bilkent Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim
  • Doktora : Bilkent Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim
  • Çalışma Alanları : Uluslararası Güvenlik, Güvenlik Çalışmaları
 • Orçun İMGA

  Orçun İMGA
  Prof.Dr. / PAEM Müdürü

  • Lisans : Ankara Üniversitesi- Tarih, Kamu Yönetimi
  • Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi- Kamu Yönetimi
  • Doktora : Gazi Üniversitesi - Siyaset ve Sosyal Bilimler
  • Çalışma Alanları : Anayasa ve Siyasal Kurumlar, Din Sosyolojisi, Kent Tarihi, Polis ve İç Güvenlik Araştırmaları, Politik Ekoloji, Türk Siyasal Hayatı
 • Sıtkı YILDIZ

  Sıtkı YILDIZ
  Prof.Dr.

  • Lisans : ODTÜ - Sosyoloji
  • Yüksek Lisans : Kırıkkale Üniversitesi - Sosyoloji
  • Doktora : ODTÜ - Sosyoloji
  • Çalışma Alanları : Göç, Sosyal Medya ve Sanal Araştırmalar
 • Şenol YAPRAK

  Şenol YAPRAK
  Prof.Dr.

  • Lisans : Erciyes Üniversitesi - İktisat
  • Yüksek Lisans : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - İşletme
  • Doktora : İstanbul Üniversitesi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
  • Çalışma Alanları : Sosyal Politika, İstihdam, Göç, Çalışma Hayatı, Kadın Çalışmaları, Sosyal Politika, Çalışma Hayatı
 • Coşkun TAŞTAN

  Coşkun TAŞTAN
  Prof.Dr.

  • Lisans : ODTÜ - Sosyoloji / ODTÜ - Felsefe
  • Yüksek Lisans : ODTÜ - Sosyoloji
  • Doktora : ODTÜ - Sosyoloji
  • Çalışma Alanları : Makine Öğrenmesi, Veri Bilimi, Önleyici Kriminalistik, Kadın Cinayetleri, Toplumsal Hareketler ve Kitle Psikolojisi, Kriminoloji
 • İbrahim DURSUN

  İbrahim DURSUN
  Prof.Dr. / Adli Bilimler Bölüm Başkanı

  • Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi - Maliye
  • Yüksek Lisans : Afyon Kocatepe Üniversitesi - Maliye
  • Doktora : Dokuz Eylül Üniversitesi - Maliye
  • Çalışma Alanları : Ekonomik Suçlar, Ekonomi Güvenliği, Kamu Harcama Hukuku, Kamuda Stratejik Planlama
 • Şule TOKTAŞ

  Şule TOKTAŞ
  Prof.Dr. / Uluslararası Güvenlik Bölüm Başkanı

  • Lisans : Bilkent Üniversitesi - Uluslararası İlişkiler
  • Yüksek Lisans : ODTÜ - Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları
  • Doktora : Bilkent Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • Çalışma Alanları : Uluslararası Güvenlik, Göç Araştırmaları, Toplumsal cinsiyet ve kadın Çalışmaları
 • Ali Rıza TÖNGÜR

  Ali Rıza TÖNGÜR
  Prof.Dr. / Ceza Adaleti ve Suç Soruşturmaları Bölüm Başkanı

  • Lisans : İstanbul Üniversitesi - Hukuk
  • Yüksek Lisans : Marmara Üniversitesi - Kamu Hukuku
  • Doktora : İstanbul Üniversitesi - Kamu Hukuku
  • Çalışma Alanları : Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Ceza Genel Hükümleri, Sınıraşan Suçlar
 • Yusuf Furkan ŞEN

  Yusuf Furkan ŞEN
  Prof.Dr.

  • Lisans : Gazi Üniversitesi - Kamu Yönetimi
  • Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi - Siyaset ve Sosyal Bilimler
  • Doktora : Gazi Üniversitesi - Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi
  • Çalışma Alanları : İnsan Ticareti İle Mücadele, Siyaset, Kamu Yönetimi
 • Hasan Hüseyin TEKİN

  Hasan Hüseyin TEKİN
  Prof.Dr.

  • Lisans : Hacettepe Üniversitesi - Sosyoloji
  • Yüksek Lisans : Hacettepe Üniversitesi - Sosyoloji
  • Doktora : Hacettepe Üniversitesi - Sosyoloji
  • Çalışma Alanları : Göç Sosyolojisi, Sosyal Değişme, Metodoloji
 • İbrahim ARISOY

  İbrahim ARISOY
  Prof.Dr.

  • Lisans : Karadeniz Teknik Üniversitesi - İktisat
  • Yüksek Lisans : Çukurova Üniversitesi - İktisat
  • Doktora : Çukurova Üniversitesi - İktisat
  • Çalışma Alanları : Sosyal Politika, Kamu Maliyesi
 • Aybüke Ayşe TURAN

  Aybüke Ayşe TURAN
  Prof.Dr.

  • Lisans : Ankara Üniversitesi - Kimya
  • Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - Kimya
  • Doktora : Ankara Üniversitesi - Kimya
  • Çalışma Alanları : Kimya, Analitik Kimya, Ayırma Teknikleri, Elektroanalitik Yöntemler, Sensörler, Spektroskopik Yöntemler, Yüzey Analizi, Temel Bilimler
 • Ebru ÇOBAN ÖZTÜRK

  Ebru ÇOBAN ÖZTÜRK
  Prof.Dr.

  • Lisans : ODTÜ - Uluslarası İlişkiler
  • Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - Uluslarası İlişkiler
  • Doktora : Ankara Üniversitesi - Uluslarası İlişkiler
  • Çalışma Alanları : Soykırım, Siyasi Şiddet, Çatışma Çalışmaları, Uzlaşma, Örnek Olay İncelemeleri
 • Murat TINAS

  Murat TINAS
  Doç.Dr.

  • Lisans : ODTÜ - Uluslararası İlişkiler
  • Yüksek Lisans : ODTÜ - Uluslararası İlişkiler
  • Doktora : ODTÜ - Bölge Çalışmaları
  • Çalışma Alanları : Vergi teorisi ve politikası
 • Mehmet Ali TEKİNER

  Mehmet Ali TEKİNER
  Doç.Dr.

  • Lisans : Polis Akademisi - Güvenlik Bilimleri
  • Yüksek Lisans : Çukurova Üniversitesi - İşletme
  • Doktora : Çukurova Üniversitesi - İşletme
  • Çalışma Alanları : Çalışanlara Stres Yönetimi Becerisi Kazandırılmasının İş Tatmini Üzerindeki Etkisi
 • Nilgün ŞEN

  Nilgün ŞEN
  Doç.Dr.

  • Lisans : Gazi Üniversitesi - Kimya Mühendisliği
  • Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi - Kimya Mühendisliği
  • Doktora : Ankara Üniversitesi Adli Kimya ve Adli Toksikoloji
  • Çalışma Alanları : Patlayıcı Maddeler, Enerjik Maddeler, Uyuşturucu Maddeler, Atış Artıkları
 • Ozan KAVSIRACI

  Ozan KAVSIRACI
  Doç.Dr.

  • Lisans : Polis Akademisi / Anadolu Üniversitesi - Kamu Yönetimi
  • Yüksek Lisans : Polis Akademisi - Ulaşım Güvenliği
  • Doktora : Polis Akademisi - Güvenlik Stratejileri Yönetimi
  • Çalışma Alanları : Güvenlik Yönetimi, Polis Meslek Etiği, Polis Araştırmaları ve İç Güvenlik
 • Seda ÖZ YILDIZ

  Seda ÖZ YILDIZ
  Doç.Dr.

  • Lisans : Bilkent Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • Yüksek Lisans : ODTÜ - Uluslararası İlişkiler
  • Doktora : Hacettepe Üniversitesi - Siyaset Bilimi
  • Çalışma Alanları : Türkiye'de Kolluk Güçlerinin Çocuk İstismarıyla Mücadelesi
 • Hüseyin ARSLAN

  Hüseyin ARSLAN
  Doç.Dr.

  • Lisans : Ankara Üniversitesi - Arap Dili ve Edebiyatı
  • Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi - Siyaset ve Sosyal Bilimler
  • Doktora : Gazi Üniversitesi - Siyaset ve Sosyal Bilimler
  • Çalışma Alanları : Güvenlik, Terörizm, Radikalizm, Din Motifli Terörizm, Siyasal Hayat ve Kurumlar
 • Nevin GÖKSAL

  Nevin GÖKSAL
  Doç.Dr.

  • Lisans : Ankara Üniversitesi - Antropoloji
  • Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - Antropoloji
  • Doktora : Ankara Üniversitesi - Antropoloji
  • Çalışma Alanları : İskeletlerden Kimliklendirme, Dental Antropoloji
 • Hasan Sencer PEKER

  Hasan Sencer PEKER
  Doç.Dr.

  • Lisans : Selçuk Üniversitesi - İşletme
  • Yüksek Lisans : Selçuk Üniversitesi - İktisat
  • Doktora : Selçuk Üniversitesi - İktisat
  • Çalışma Alanları : Kamu Maliyesi, Ekonomik Suçlar
 • Oğuzhan YANARIŞIK

  Oğuzhan YANARIŞIK
  Doç.Dr.

  • Lisans : Hacettepe Üniversitesi - Uluslararası İlişkiler
  • Yüksek Lisans : Bilkent Üniversitesi - Uluslararası İlişkiler
  • Doktora : Warwick Üniversitesi - Siyaset ve Uluslararası Çalışmalar
  • Çalışma Alanları : Uluslararası İlişkiler, Türk Dış Politikası
 • Halide Nur ÖZÜDOĞRU ERDOĞAN

  Halide Nur ÖZÜDOĞRU ERDOĞAN
  Doç.Dr.

  • Lisans : Selçuk Üniversitesi - İlahiyat Fakültesi
  • Yüksek Lisans : Selçuk Üniversitesi - Din Sosyolojisi
  • Doktora : Marmara Üniversitesi - Din Sosyolojisi
  • Çalışma Alanları : Kadın, Din Sosyolojisi, İslamofobi, Toplumsal Cinsiyet, Kent-Kır Sosyolojisi
 • Aslı YİĞİT

  Aslı YİĞİT
  Doç.Dr.

  • Lisans : Bilkent Üniversitesi - Uluslararası İlişkiler
  • Yüksek Lisans : Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi - Siyaset Bilimi
  • Doktora : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi - Tarih Bölümü
  • Çalışma Alanları : Rusya Tarihi ve Siyaseti - Balkanlar Tarihi ve Siyaseti - Osmanlı Tarihi - İstihbarat Tarihi
 • Yusuf AYDIN

  Yusuf AYDIN
  Dr. Öğr. Üyesi

  • Lisans : Atatürk Üniversitesi - Fransız Dili ve Edebiyatı
  • Yüksek Lisans : Hacettepe Üniversitesi - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
  • Doktora : Ankara Üniversitesi - Türk İnkılap Tarihi
  • Çalışma Alanları : İnkılap Tarihi, Cihat, Panislavizm, Pantürkizm
 • Muhammet Faruk ÇAKIR

  Muhammet Faruk ÇAKIR
  Dr. Öğr. Üyesi

  • Lisans : Ankara Üniversitesi - Uluslararası İlişkiler
  • Yüksek Lisans : Leicester Üniversitesi - Politics
  • Doktora : Leicester Üniversitesi - Politics
  • Çalışma Alanları : Uluslararası İlişkiler, Türk Dış Politikası
 • Ömer ÖZKAYA

  Ömer ÖZKAYA
  Dr. Öğr. Üyesi

  • Lisans : Gazi Üniversitesi - Kamu Yönetimi
  • Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi - Kamu Yönetimi
  • Doktora : Polis Akademisi - Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi
  • Çalışma Alanları : Anayasa Hukuku, Kentleşme ve Çevre, Göç - İltica, Güvenlik, İdare Hukuku Yerel Yönetimler
 • Ülgen ASLAN DÜZGÜN

  Ülgen ASLAN DÜZGÜN
  Dr. Öğr. Üyesi

  • Lisans : Ankara Üniversitesi - Hukuk
  • Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - Özel Hukuk
  • Doktora : Ankara Üniversitesi - Özel Hukuk
  • Çalışma Alanları : Hukuk, Özel Hukuk, Ticaret Hukuku, Trafik Hukuku, Sorumluluk Hukuku
 • Hakan KIYICI

  Hakan KIYICI
  Dr. Öğr. Üyesi

  • Lisans : Selçuk Üniversitesi - Uluslararası İlişkiler
  • Yüksek Lisans : Akdeniz Üniversitesi - Uluslararası İlişkiler
  • Doktora : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Uluslararası İlişkiler
  • Çalışma Alanları : Terörizm ve Terörizmle Mücadele
 • Deniz ACARAY

  Deniz ACARAY
  Dr. Öğr. Üyesi

  • Lisans : Ankara Üniversitesi - Hukuk
  • Yüksek Lisans : Varşova Üniversitesi - Uluslararası İlişkiler
  • Doktora : Ankara Üniversitesi - Kamu Hukuku
  • Çalışma Alanları : Genel Kamu Hukuku; Devlet, insan hakları, anayasa, jeopolitik, sivil toplum, liderlik, siyasal katılma, uluslararası hukuk
 • Mehmet DEMİRBAŞ

  Mehmet DEMİRBAŞ
  Dr. Öğr. Üyesi

  • Lisans : Bilkent Üniversitesi - Uluslararası İlişkiler
  • Yüksek Lisans : Polis Akademisi - İstihbarat Araştırmaları
  • Doktora : Polis Akademisi - Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi
  • Çalışma Alanları : Güvenlik Stratejileri, Uluslararası İlişkiler, Suç Korkusu, Göç
 • Simge VARLIK

  Simge VARLIK
  Dr. Öğr. Üyesi

  • Lisans : Hacettepe Üniversitesi - Biyoloji
  • Yüksek Lisans : Hacettepe Üniversitesi - Botanik
  • Doktora : Hacettepe Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik
  • Çalışma Alanları : Biyokimya, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji, Polimerler, Bitkisel Teröpotikler, Adli Uygulamalar
 • İbrahim İRDEM

  İbrahim İRDEM
  Dr. Öğr. Üyesi

  • Lisans : Gazi Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • Yüksek Lisans : Linköping University - Uluslararası İlişkiler ve Avrupa İlişkileri
  • Doktora : Gazi Üniversitesi - Siyaset ve Sosyal Bilimler
  • Çalışma Alanları : İç Güvenlik Yönetimi, Göç Yönetimi, Sınır Güvenliği,Yönetim Bilimleri, Kamu Yönetimi
 • Deniz TURAN

  Deniz TURAN
  Dr. Öğr. Üyesi

  • Lisans : Uludağ Üniversitesi - Maliye
  • Yüksek Lisans : Uludağ Üniversitesi - Maliye
  • Doktora : Uludağ Üniversitesi - Maliye
  • Çalışma Alanları : Uluslararası Maliye, Terörizmin Finansmanı, Ekonomik Kamu Düzeni, Maliye Teorisi ve Kamu Ekonomisi
 • Ahmet DEMİRDEN

  Ahmet DEMİRDEN
  Dr. Öğr. Üyesi / PAEM Müdür Yardımcısı

  • Lisans : İstanbul Üniversitesi - Sosyal Antropoloji / York Üniversitesi - Psikoloji
  • Yüksek Lisans : Brock Üniversitesi - Davranış Bilimleri
  • Doktora : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Psikoloji
  • Çalışma Alanları : Motivasyon, Bireyler Arası Çatışma Çözümlemeleri, Terör Psikoloji, Adli Risk Analizleri, Sorgu Yöntemleri
 • Esra ÇETİNÖZ

  Esra ÇETİNÖZ
  Dr. Öğr. Üyesi

  • Lisans : ODTÜ - Psi̇koloji̇
  • Yüksek Lisans : Selçuk Üni̇versi̇tesi̇ - Rehberli̇k Ve Psi̇koloji̇k Danışmanlık
  • Doktora : Necmetti̇n Erbakan Üni̇versi̇tesi̇ - Rehberli̇k Ve Psi̇koloji̇k Danışmanlık
  • Çalışma Alanları : Liderlik, Suç Psikolojisi, Kitle Psikolojisi, İntihar, İş Stresi, Psikolojik Dayanıklılık, Polislik Çalışmalarını
 • Kübra Betül BİÇEN GÖREN

  Kübra Betül BİÇEN GÖREN
  Dr. Öğr. Üyesi

  • Lisans : Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Uluslararası İlişkiler
  • Yüksek Lisans : Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Uluslararası İlişkiler
  • Doktora : Polis Akademisi - Uluslararası Güvenlik
  • Çalışma Alanları : Terörizm, Radikalleşme, Siyasi Tarih, Dış Politika Güvenlik, Nefret Suçları, Göç Politikaları
 • Ülkü Nur ZENGİN

  Ülkü Nur ZENGİN
  Dr. Öğr. Üyesi

  • Lisans : Ankara Üniversitesi - Kamu Yönetimi
  • Yüksek Lisans : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • Doktora : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • Çalışma Alanları : Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Darbeler, Asker Sivil İlişkileri
 • Kevser Begüm İSBİR

  Kevser Begüm İSBİR
  Dr. Öğr. Üyesi

  • Lisans : Ankara Üniversitesi - Hukuk
  • Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - Kamu Hukuku
  • Doktora : Gazi Üniversitesi - Kamu Hukuku
  • Çalışma Alanları : İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, İdari Yaptırımlar, Kamu Tüzel Kişiliği, Kamu İhale Hukuku, Göç Kolluğu, Yenilenebilir Enerji Hukuku, Akıllı Şehirler, Kişisel Verilerin Korunması
 • Orhan ÇİFÇİ

  Orhan ÇİFÇİ
  Dr. Öğr. Üyesi

  • Lisans : Atılım Üniversitesi - Uluslararası İlişkiler
  • Yüksek Lisans : TOBB ETÜ - Uluslararası İlişkiler
  • Doktora : Polis Akademisi - Uluslararası Güvenlik
  • Çalışma Alanları : Çin İç ve Dış Politikası, Amerikan Dış Politikası, Büyük Güçler Politikası, Uluslararası İlişkiler Teorileri
 • Ayşenur ERDEMİR YILDIRIM

  Ayşenur ERDEMİR YILDIRIM
  Dr. Öğr. Üyesi

  • Lisans : ODTÜ - Yabancı Diller Eğitimi
  • Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi - Eğitim Bilimleri
  • Doktora : Gazi Üniversitesi - Eğitim Bilimleri
  • Çalışma Alanları : Ölçme ve Değerlendirme
 • Cihan ERÇETİN

  Cihan ERÇETİN
  Dr. Öğr. Üyesi

  • Lisans : ODTÜ - Şehir Bölge Planlama
  • Yüksek Lisans : ODTÜ - Kentsel Politika ve Planlaması ve Yerel Yönetim
  • Doktora : ODTÜ - Şehir Bölge Planlama
  • Çalışma Alanları : Ulaşım Planlaması, Sürdürülebilir Ulaşım, Bisikletli Ulaşım, Kentsel Erişilebilirlik
 • Derya AZIK ÖZKAN

  Derya AZIK ÖZKAN
  Dr. Öğr. Üyesi

  • Lisans : ODTÜ - Psikoloji
  • Yüksek Lisans : ODTÜ - Psikoloji
  • Doktora : ODTÜ - Psikoloji
  • Çalışma Alanları : Trafikte İnsan Faktörleri-Sürücü Davranışları -Sürücü Becerileri
 • Nisa YEŞİLGÜL

  Nisa YEŞİLGÜL
  Dr. Öğr. Üyesi

  • Lisans : Bilkent Üniversitesi - Kimya
  • Yüksek Lisans : Bilkent Üniversitesi - Kimya
  • Doktora : Bilkent Üniversitesi - Kimya
  • Çalışma Alanları : Supramoleküler Kimya, Fotodinamik Terapi, Boyar Maddeler, Moleküler Makineler, Supramoleküler Katalizörler, Duyarlaştırılmış Güneş Hücreleri
 • Özer ASLAN

  Özer ASLAN
  Dr. Öğr. Üyesi

  • Lisans : Doğu Akdeniz Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • Yüksek Lisans : Yeditepe Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
  • Doktora : İstanbul Medeniyet Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • Çalışma Alanları : Anayasa Hukuku - Güvenlik Yönetimi
 • Tuğba AYDOĞAN

  Tuğba AYDOĞAN
  Dr. Öğr. Üyesi

  • Lisans : Hacettepe Üniversitesi - İktisat
  • Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • Doktora : Ankara Üniversitesi - Gazetecilik
  • Çalışma Alanları : Kurumsal İletişim, Kamu Kurumlarında Halkla İlişkiler, Kriz İletişimi, Kişilerarası İletişim
 • Büşra KORU UZKURT

  Büşra KORU UZKURT
  Dr. Öğr. Üyesi

  • Lisans : Kırıkkale Üniversitesi - İşletme
  • Yüksek Lisans : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Sosyal Politika
  • Doktora : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Sosyal Politika
  • Çalışma Alanları : Sosyal Politika, Dezavantajlı Gruplar, Çalışma Ekonomisi, Çalışma Psikolojisi
 • Gizem FINDIK

  Gizem FINDIK
  Dr. Öğr. Üyesi

  • Lisans : ODTÜ - Psikoloji / İstanbul Üniversitesi - İş Sağlığı ve Güvenliği
  • Yüksek Lisans : ODTÜ - Psikoloji
  • Doktora : ODTÜ - Psikoloji
  • Çalışma Alanları : Psikoloji, Trafik güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, Yaşlanma
 • Gülcanan YAVUZ

  Gülcanan YAVUZ
  Öğr. Gör.

  • Lisans : Ankara Üniversitesi - Eğitimde Psikolojik Hizmetler
  • Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - İnsan İlişkileri
  • Çalışma Alanları : Eğitim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji
 • Erkan GÜLDAŞ

  Erkan GÜLDAŞ
  Öğr. Gör.

  • Lisans : İnönü Üniversitesi- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
  • Çalışma Alanları : Spor Bilimleri - Futbol Antrenörlüğü
 • Yalçın GÖKTAŞ

  Yalçın GÖKTAŞ
  Öğr. Gör.

  • Lisans : Ankara Üniversitesi - Tarih
  • Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - Tarih
  • Doktora : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi -Tarih
  • Çalışma Alanları : Cumhuriyet Tarihi
 • Tuğba CİN

  Tuğba CİN
  Öğr. Gör.

  • Lisans : Gazi Üniversitesi - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
  • Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi - Spor ve Sağlık Bilimleri
  • Doktora : Gazi Üniversitesi - Antrenman ve Hareket Bilimleri (devam ediyor)
  • Çalışma Alanları : Spor ve Sağlık Bilimleri, Spor Sakatlkları ve İlk Yardım, Antrenman Bilimleri
 • Emine TINAS

  Emine TINAS
  Öğr. Gör.

  • Lisans : ODTÜ - Kimya Mühendisliği
  • Yüksek Lisans : ODTÜ - Kimya Mühendisliği
  • Çalışma Alanları : Katalizörler, Yoğunluk Fonksiyonu Teorisi ile Katalitik Reaksiyonlar
 • Kasım BİNER

  Kasım BİNER
  Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanı / 2.Sınıf Emniyet Müdürü

  • Lisans : Polis Akademisi Başkanlığı - Güvenlik Bilimleri Fakültesi
  • Çalışma Alanları : Acil Müdahale Eğitimi, İç Güvenlik, VİP Koruma Atış Eğitimi
 • Zeki YILMAZ

  Zeki YILMAZ
  Öğr.Gör. / 2.Sınıf Emniyet Müdürü

  • Lisans : Polis Akademisi Başkanlığı - Güvenlik Bilimleri Fakültesi
  • Çalışma Alanları : Atış Eğitimi, Polis Eğiticilerinin Eğitimi, Bilişim Teknolojileri
 • Sefa TAŞAN

  Sefa TAŞAN
  Öğr.Gör. / 2.Sınıf Emniyet Müdürü

  • Lisans : Polis Akademisi Başkanlığı - Güvenlik Bilimleri Fakültesi
 • Burhan ŞAHİN

  Burhan ŞAHİN
  Öğr.Gör. / 2.Sınıf Emniyet Müdürü

  • Lisans : Polis Akademisi Başkanlığı - Güvenlik Bilimleri Fakültesi
  • Çalışma Alanları : KOM Temel Eğitimi , Mali Suçlar
 • Esat Mahmut KABALI

  Esat Mahmut KABALI
  Öğr.Gör. / 2.Sınıf Emniyet Müdürü

  • Lisans : Polis Akademisi Başkanlığı - Güvenlik Bilimleri Fakültesi
  • Çalışma Alanları : Atış Eğitimi
 • Metin ILGIN

  Metin ILGIN
  Öğr.Gör. / 2.Sınıf Emniyet Müdürü

  • Lisans : Polis Akademisi Başkanlığı - Güvenlik Bilimleri Fakültesi
  • Çalışma Alanları : Atış Eğitimi
 • Yıldıray GİDİRİŞLİOĞLU

  Yıldıray GİDİRİŞLİOĞLU
  Öğr.Gör. / 2.Sınıf Emniyet Müdürü

  • Lisans : Polis Akademisi Başkanlığı - Güvenlik Bilimleri Fakültesi
  • Çalışma Alanları : Bilgi İşlem, TEM Branş Eğitimi, Liderlik ve Yönetim, Şehir Yönetim Sistemleri, Halkla İlişkiler, İmaj ve Meslek Etiği, İletişim Yöntemleri
 • Orhan GÜLLÜ

  Orhan GÜLLÜ
  Öğr.Gör. / 2.Sınıf Emniyet Müdürü

  • Lisans : Polis Akademisi Başkanlığı - Güvenlik Bilimleri Fakültesi
  • Çalışma Alanları : Atış Eğitimi, Meskun Mahal Operasyon Eğitimi, Ulaşım Araçları Müdahale Eğitimi
 • Murat GÜNAY

  Murat GÜNAY
  Öğr.Gör. / 2.Sınıf Emniyet Müdürü

  • Lisans : Polis Akademisi Başkanlığı - Güvenlik Bilimleri Fakültesi
  • Çalışma Alanları : Atış Eğitimleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Trafik
 • Murat KARAMIZRAK

  Murat KARAMIZRAK
  Öğr.Gör. / 2.Sınıf Emniyet Müdürü

  • Lisans : Polis Akademisi Başkanlığı - Güvenlik Bilimleri Fakültesi
  • Çalışma Alanları : Atış Eğitimi
 • Serdar BÜYÜKLEBLEBİCİ

  Serdar BÜYÜKLEBLEBİCİ
  Öğr.Gör. / 2.Sınıf Emniyet Müdürü

  • Lisans : Polis Akademisi Başkanlığı - Güvenlik Bilimleri Fakültesi
 • Zülfi Serkant YAĞANOĞLU

  Zülfi Serkant YAĞANOĞLU
  Güvenlik Yönetimi Bölüm Başkanı / 2.Sınıf Emniyet Müdürü

  • Lisans : Polis Akademisi Başkanlığı - Güvenlik Bilimleri Fakültesi
  • Çalışma Alanları : Polis Eğiticileri Eğitimi, Atış Eğitimleri, TEM ve İstihbarat Eğitimleri
 • Volkan BOZDEMİR

  Volkan BOZDEMİR
  Öğr.Gör. / 2.Sınıf Emniyet Müdürü

  • Lisans : Polis Akademisi Başkanlığı - Güvenlik Bilimleri Fakültesi
  • Çalışma Alanları : Olay Yeri İnceleme, Atış Eğitimciliği, Tanık Koruma, Polis Müdahale Yöntem Teknikleri Eğitimi , Bilgi İşlem
 • Mustafa ÇELİKKIRAN

  Mustafa ÇELİKKIRAN
  Öğr.Gör. / 2.Sınıf Emniyet Müdürü

  • Lisans : Polis Akademisi Başkanlığı - Güvenlik Bilimleri Fakültesi
  • Çalışma Alanları : İHA(Drone) Pilotluğu Kursu, Koruma Eğitimi
 • Mustafa ATEŞ

  Mustafa ATEŞ
  Öğr.Gör. / 2.Sınıf Emniyet Müdürü

  • Lisans : Polis Akademisi Başkanlığı - Güvenlik Bilimleri Fakültesi
  • Çalışma Alanları : Fiziki Teknik-Takip Eğitimi, Narkotik
 • Ebru AKTAŞ

  Ebru AKTAŞ
  Öğr.Gör. / 2.Sınıf Emniyet Müdürü

  • Lisans : Polis Akademisi Başkanlığı - Güvenlik Bilimleri Fakültesi
  • Çalışma Alanları : Bilgi İşlem, Atış Eğitimi, Polis Eğiticilerinin Eğitimi, Polis Müdahale Yöntem Teknikleri Eğitimi, Etkili İletişim Eğitimi, Aile Eğitim Programı Eğitici Eğitimi
 • Göktan DEMİR

  Göktan DEMİR
  Öğr.Gör. / 2.Sınıf Emniyet Müdürü

  • Lisans : Polis Akademisi Başkanlığı - Güvenlik Bilimleri Fakültesi
 • Murat AYASILI

  Murat AYASILI
  Öğr.Gör. / 2.Sınıf Emniyet Müdürü

  • Lisans : Polis Akademisi Başkanlığı - Güvenlik Bilimleri Fakültesi
 • Serhat YILMAZER

  Serhat YILMAZER
  Öğr.Gör. / 2.Sınıf Emniyet Müdürü

  • Lisans : Polis Akademisi Başkanlığı - Güvenlik Bilimleri Fakültesi
  • Çalışma Alanları : Özel Harekat Eğitimi
 • Serhat ANAGÜL

  Serhat ANAGÜL
  Öğr.Gör. / 2.Sınıf Emniyet Müdürü

  • Lisans : Polis Akademisi Başkanlığı - Güvenlik Bilimleri Fakültesi
 • Mülkiye ŞIVGIN

  Mülkiye ŞIVGIN
  Öğr.Gör. / 2.Sınıf Emniyet Müdürü

  • Lisans : Polis Akademisi Başkanlığı - Güvenlik Bilimleri Fakültesi
 • Selçuk YAKAR

  Selçuk YAKAR
  Öğr.Gör. / 2.Sınıf Emniyet Müdürü

  • Lisans : Polis Akademisi Başkanlığı - Güvenlik Bilimleri Fakültesi
  • Çalışma Alanları : Polis Eğiticileri Eğitimi, Atış Eğiticileri Eğitimi, Acil Müdahale Eğitimi, Polis Müdahale Yöntem Teknikleri Eğitimi, Polis Eğiticilerini Geliştirme Uzmanlığı Eğitimi, Kurbağa Adam Eğitimi, İlk Yardım Eğitimi, İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi
 • Hüseyin SELMAN

  Hüseyin SELMAN
  Öğr.Gör. / 2.Sınıf Emniyet Müdürü

  • Lisans : Polis Akademisi Başkanlığı - Güvenlik Bilimleri Fakültesi
 • Belgin BELENLİ ÇAKMAK

  Belgin BELENLİ ÇAKMAK
  Öğr.Gör. / 2.Sınıf Emniyet Müdürü

  • Lisans : Polis Akademisi Başkanlığı - Güvenlik Bilimleri Fakültesi
 • Murat SARIGÜZEL

  Murat SARIGÜZEL
  Öğr.Gör. / 2.Sınıf Emniyet Müdürü

  • Lisans : Polis Akademisi Başkanlığı - Güvenlik Bilimleri Fakültesi
  • Çalışma Alanları : Liderlik ve Yöneticilik, Polis Eğiticileri Eğitimi, KOM ve Narkotik Branş Eğitimi, Sunum ve İletişim Teknikleri
 • Ahmet Hakan EKİZER

  Ahmet Hakan EKİZER
  Öğr.Gör. / 2.Sınıf Emniyet Müdürü

  • Lisans : Polis Akademisi Başkanlığı - Güvenlik Bilimleri Fakültesi
 • Evren SEVEN

  Evren SEVEN
  Öğr.Gör. / 3.Sınıf Emniyet Müdürü

  • Lisans : Polis Akademisi Başkanlığı - Güvenlik Bilimleri Fakültesi
 • Erdem SEVEN

  Erdem SEVEN
  Öğr.Gör. / 3.Sınıf Emniyet Müdürü

  • Lisans : Polis Akademisi Başkanlığı - Güvenlik Bilimleri Fakültesi