PAEM Müdürü

 Prof. Dr. Orçun İMGA

Prof. Dr. Orçun İMGA

PAEM Müdürü


Prof. Dr. Orçun İMGA

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğretim üyesidir. 1980 yılında Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi’nde Siyaset ve Sosyal Bilimler alanında doktora ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nde ve SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans eğitimlerini aldı. Siyasal Hayat ve Kurumlar alanında doçent oldu. 2018 yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında profesör unvanı aldı. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde ve Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde görev yaptı. 2014 yılından bu yana Polis Akademisi öğretim üyesidir. Polis Akademisi’nde; Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı, Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı, Güvenlik Yönetimi Bölüm Başkanlığı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcılığı, Polis Tarihi ve Kültürü Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Hâlen Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü olarak görev yapmaktadır. Türk siyasal hayatı, anayasa ve siyasal kurumlar, siyaset sosyolojisi, polis ve iç güvenlik araştırmaları ve kent tarihi alanlarında çok sayıdaki akademik çalışmasının yanında; Yeşil ve Siyaset: Siyasal Ekoloji Üzerine Yazılar (2012, 2017) kitabının ortak editörü, Tek Partili Dönemde Ankara: Siyaset ve Yerel Demokrasi (2006), Amerika’da Din ve Devlet: Tarihî ve Felsefi Temeller (2010), Cumhuriyet’in Emniyeti: Ankara Polis Enstitüsü (2017, 2018) adlı kitapların da yazarıdır.